Đồ chơi tình yêu cho nữ – Cu giả cầm tay

650,000

Là sản phẩm hỗ trợ khả năng tạo được sự thỏa mãn cho nữ vô cùng hiệu quả, có rung và hình dáng giống như dương vật có thể tạo được sự làm tình mạnh mẽ tạo được sự làm tình vô cùng hiệu quả