Đồ chơi kích thích âm đạo – Trứng rung điều khiển từ xa

500,000

Dụng cụ làm sướng cho nữ tạo được sự mạnh mẽ cho việc tạo được sự cảm nhận tình dục hiệu quả một khi sử dụng sẽ mang lại được sự kích thích cho nữ giới