Máy rung silicon mang vào ngón tay

450,000

Có rung nhiều chế độ để tạo được sự cực đỉnh mang lại được cảm xúc mới lạ đảm bảo tạo được sự hạnh phúc trong quan hệ tạo được sự làm tình đạt được cảm giác cao