Máy rung tạo cảm giác cao – Đồ chơi làm sướng âm vật

1,750,000

Với khả năng tạo được sự cải thiện cho việc quan hệ được nhiều cảm giác việc sử dụng  tạo được sự làm tình đạt được sự khoái lạc sử dụng dễ dàng hơn khi làm tình.