Sextoy không dây

2,000,000

Sẽ tạo được sự thích thú cho người dùng với khả năng rung ngoáy vào bên trong âm đạo và nhiều vị trí nhạy cảm của người phụ nữ sẽ giúp tăng được sự hiệu quả trong khi làm tình