bao cao su có gai

bao cao su có gai được thiết kế với những chiếc gai ở xung quanh dương vật sẽ tạo được cảm giác vô cùng cao đảm bảo mang lại được sự cọ sát cao nhất khi quan hệ với khả năng tạo được cảm giác cao sẽ làm cho người phụ nữ dễ dàng thăng hoa đảm bảo tăng được sự thú vị trong tình dục