dương vật giả mô phỏng như thật

dương vật giả mô phỏng như thật với thiết kế giống như thật với những đường gân lớn cùng với đường kính lớn và dài, khi đi vào bên trong âm vật sẽ mang lại được sự sung sướng cao, khả năng tác động vào âm vật là vô cùng lớn để mang lại được sự thích thú nhiều nhất. Khả năng làm tình với nhiều chế độ rung nó còn làm tăng được sự chân thật.