vòng silicon mang vào dương vật

vòng silicon mang vào dương vật được nam giới sử dụng tạo được sự mới lạ trong tình dục với khả năng kích thích tạo được những sự kích thích mới lạ trong âm đạo, khả năng tạo những chế độ rung mạnh mẽ với chất liệu silicon càng giúp cho nam giới tự tin phục vụ người bạn tình của mình một cách tối đa. Một khi sử dụng thì sẽ càng làm cho người bạn tình sung sướng cao trào nhất, với khả năng tạo được sự kích thích điểm g và âm đạo một cách dễ dàng nhất.